Pengarnas historia

Olika slags betalningsmedel har funnits så länge människor har behövt byta varor och tjänster med varandra. Betalningsmedel i någon form är ett måste för att ett samhälle ska kunna fungera. Utan pengar hade vi inte haft marknader eller handelsnätverk.

Själva pengarna har inget egentligt värde idag. Våra sedlar och mynt är en måttenhet, och deras enda värde är att alla vet att vi kan använda dem för att betala med. De är lätta att byta, växla och förvara. Vi kan spara dem för att göra större inköp senare och det är tack vare pengar vi kan förstå hur mycket något kostar. Men hur var det förr?

Byteshandel

Sedan tidernas begynnelse har människan använt sig av byteshandel. Man fick arrangera med någon om att byta en tjänst eller en vara. Det var något som ibland kunde ta ganska lång tid beroende på vad affären handlade om. Människan började använda olika typer av pengar för ungefär 3 000 år sedan. Man använde saker som representerade hur mycket något var värt, exempelvis snäckskal, salt, djur eller spannmål.

Det fanns flera fördelar med att använda något som betalningsmedel. Det gick mycket snabbare att byta varor eller tjänster med varandra, och det var dessutom mycket enklare att hitta någon att handla med. Värdet på föremålen gick att förhandla, men det var föremål som var enkla att sälja vidare.

Det gick även att låna pengar av varandra. Det var svårt innan dess men idag tar vi det för givet. Vi kan enkelt jämföra lån hos olika banker genom https://www.sambla.se och ha pengarna på kontot inom ett par dagar. Den globala handeln ökade kraftigt tack vare det enkla systemet med byteshandel som snabbt spreds över hela världen.

Mynt och valuta

De första pengarna som vi känner till dem idag blev tillverkade i Kina ungefär år 1 100 före Kristus. De göt små miniatyrer av brons för att använda som betalningsmedel. Men de var inte särskilt praktiska eftersom de kunde vara både spetsiga och vassa. Man bytte snart ut formen mot en liten rund platta som var enkel att bära med sig – de första mynten.

Omkring år 600 före Kristus införde Lydien den första officiella valutan. De hade redan använt silver och guld som betalningsmedel i många århundraden, men det fanns inte några standardiserade mynt. De hade helt enkelt varit tvungna att väga metallerna varje gång en transaktion skedde. De första valutan i Lydien var stämplade mynt av guld och silver. 12 silvermynt motsvarade ett guldmynt. Lydien blev ett av de rikaste imperierna i Asien eftersom de tack vare pengarna kunde öka sin handel i hela världen.

Sedlar och skuldebrev

I Europa användes mynt som enda valuta ända till 1600-talet, men det blev tungt att bära på och otympligt vid större affärer. Bankerna utvecklade därför ett slags sedlar som folk kunde använda. De var enklare att hantera i vardagen och kunde bytas ut mot mynt av silver och guld hos banken.

Både sedlar och mynt följde med européerna när de koloniserade länder runt om i världen. Eftersom det kunde ta flera veckor eller ibland månader att resa fram och tillbaka mellan länderna så hände det ibland att pengarna tog slut i kolonierna. De utvecklade då ett slags skuldebrev som användes precis som vanliga pengar. Skuldebreven kunde komma i flera olika former, bland annat som signerade spelkort.

Idag handlar vi enkelt med alla världens valutor. Vi betalar med kort och använder digitala pengar i stor utsträckning. Tryckta pengar kommer ändå alltid att vara en del av samhället, eftersom det alltid kommer att finnas tillfällen när vi behöver byta en vara eller tjänst utan att vara uppkopplade.

Lämna en kommentar