ALLT OM INTERNATIONELL HANDEL

I den här artikeln går vi igenom viktiga begrepp som kan förknippas med internationell handel, såsom handelsavtal och frihandel. 

Vad är ett handelsavtal?

Kort svar: Ett ramavtal som tillämpas när olika länder handlar med varandra.

Längre svar: Sverige både exporterar och importerar varor i stor utsträckning. Utan handelsavtal, som beskriver vilka regler som gäller, skulle det bli rena vilda western. I samma avtal ingår ofta regler för importavgifter, samt anpassningar som måste vara på plats för specifika produkter och mycket mer.

Vad är ett frihandelsavtal?

Kort svar: Ett regelverk där tullar och andra handelshinder avtalats bort.

Längre svar: Frihandelsavtal ses ofta som eftersträvansvärda, då tullavgifter och andra faktorer som förhindrar effektiv handel kan bli ett minne blott. Med ett frihandelsavtal i ryggen kan specifika länders företag tillverka de varor som passar bäst, och sälja dessa till vilket land som helst. De behöver då inte ta hänsyn till straffavgifter vid export samt import, vilket bör underlätta monumentalt vid internationell handel. Bättre förutsättningar för stordriftsfördelar och innovation nämns som två ytterligare fördelar.

Läs mer: Allt om protektionism och handelshinder

Allt är dock inte guld och gröna skogar. Även frihandelsavtalen sägs ha negativa aspekter. Detta då specifika länder inte längre kan skydda sina industrier på ett lika effektivt sätt, samt då tullavgifterna, som är bortförhandlade i frihandelsavtalen – beskrivs som en stor intäktskälla för staten. 

Läs mer: Hur fungerar en bytesekonomi?

Gillar Sveriges regering frihandel?

Kort svar: Ja, Sverige tjänar stora summor pengar på frihandel.

Längre svar: Då nästan 30 procent av Sveriges jobb är knutna till export är frihandeln viktig för oss, säger Statistiska Centralbyrån. Vi beskrivs vara extremt positivt inställda till frihandel då vi helt enkelt tjänar både pengar och arbetstillfällen på det. För att nämna ett exempel har både exporten och importen ökat flera gånger om efter att vi gick med i EU år 1995. Och jepp – även EU gillar frihandel.

Gillar alla EU-länder frihandel?

Kort svar: Merparten av dem, ja.

Längre svar: Somliga länder, såsom Frankrike, Irland och Polen – är inte överförtjusta i frihandel. De ser inte fördelarna och vill istället skydda sina egna industrier från konkurrens utifrån. EU, som arbetar för att alla EU-länder ska betraktas som en stor enhet, gillar inte den utvecklingen. Men då 24 av 27 EU-länder förstår varför frihandel bör betraktas som positivt vill vi påstå att frihandeln inom EU är här för att stanna. 

Handlar Sverige med naturtillgångar?

Kort svar: Ja, Sverige förfogar över stora naturresurser som i många fall exporteras.

Längre svar: I Sverige finns naturresurser i form av bland annat skog, vattenkraft och järnmalm. Vi förbrukar förvisso ganska mycket energi, men då vattenkraften och (till viss del) kärnkraften är välutbyggd slipper vi iallafall importera alltför mycket fossila bränslen, såsom olja. Även här spelar handelsavtalen in, då det i regel lönar sig att exportera våra resurser till länder som vi har fördelaktiga avtal med.

Lämna en kommentar