Pengarnas historia

Gamla mynt - pengarnas historia

Olika slags betalningsmedel har funnits så länge människor har behövt byta varor och tjänster med varandra. Betalningsmedel i någon form är ett måste för att ett samhälle ska kunna fungera. Utan pengar hade vi inte haft marknader eller handelsnätverk. Själva pengarna har inget egentligt värde idag. Våra sedlar och mynt är en måttenhet, och deras … Read more

VAD ÄR ETT HANDELSHINDER OCH HUR FUNGERAR DE?

Internationell handel bidrar till många positiva konsekvenser. Ett gemensamt ekonomiskt välstånd uppstår, och en större samhörighet uppnås – för att nämna två uppenbara fördelar. Men trots det finns det tullar, sanktioner, straffskatter och andra stoppklossar som oftast påverkar den ekonomiska utvecklingen på ett negativt sätt. I den här artikeln tar vi en närmare kik på … Read more

ALLT OM INTERNATIONELL HANDEL

I den här artikeln går vi igenom viktiga begrepp som kan förknippas med internationell handel, såsom handelsavtal och frihandel.  Vad är ett handelsavtal? Kort svar: Ett ramavtal som tillämpas när olika länder handlar med varandra. Längre svar: Sverige både exporterar och importerar varor i stor utsträckning. Utan handelsavtal, som beskriver vilka regler som gäller, skulle … Read more

MYNT I GAMLA ROM – ALLA MILSTOLPAR

Romarrikets mynthistoria är intressant, men då det är mycket som händer på en och samma gång delar vi upp händelserna i kronologisk ordning.  År 500 f.Kr: De första romerska mynten (aes rude) tillverkas. De är klumpiga, ovala och består av koppar. Nåväl – det var bättre än bytessystemet iallafall. År 300 f.Kr: Likvärdiga och snäppet … Read more

VAD ÄR BYTESHANDEL OCH HUR FUNGERAR DET?

Byteshandel, vad är det egentligen? Somliga tänker sig kanske grottmänniskor som byter en klubba mot en sten, eller någonting annat primitivt. Men sanningen är att byteshandeln är högaktuell även idag, trots att många eventuellt avvisar det påståendet. Vad är pengar? Pengar kan bestå av vad som helst, såsom ett mynt, en sedel eller ett stycke … Read more